İnomax 30X10gr

İnomax
İnomax tablet

İnositol; hücre büyümesi, hücrenin hayatta kalması, periferik sinir, kemik oluşumu ve üreme sistemi de dahil olmak üzere birçok hücre foksiyonunun çalışması için gereklidir.

İnositol LH sekresyonunu pozitif yönde uyaran insülin sentez edici ajan olduğundan ovulasyon stimülasyonu için gereken FSH salınımını arttırarak yumurtalık gelişimini olumlu yönde etkiler.

Folliküler sıvıdaki miyoinositol düzeyinin yüksek olması,daha yüksek kalitede oosit oluşumu ile koreledir.

Polikistik overli kadınlarda insülin direnci nedeniyle SHBG seviyesi azalarak hiperandrojenemi olur.

Miyoinositolün etkisi ile insülin direnci azalarak androjen seviyelerinde normalleşme olur.Miyoinositol alımını takiben serum leptin düzeyinde de anlamlı azalma olur.İnsülin direnci özellikle ovulasyon fonksiyon bozukluğunu yaparak  anovulatuar sikluslara yol açar.Folliküler sıvının önemli bir bileşeni olan inositolün oosit kalitesi üzerine pozitif etkileri vardır.Aynı zamanda mastrüel siklusun düzenlenmesinde de myoinositol –d chiro inositolün etkisi vardır.Gebelerde gelişebilecek gestasyonel diyabet riskini de azaltıcı etkisi vardır.

POLİKİSTİK OVER SENDORUMLU HASTALARDA İNOSİTOLÜN ETKİLERİ

1) İnsülin direncinin azalması

2) Spontan ovulasyonun artması

3) Spontan gebeliklerin artması

4) Adet döngüsünün düzenlenmesi

5) Fertilite tedavisinde gerekebilecek FSH dozunun azaltılması

6) Olgun oosit sayısının artması

7) Embriyo kalitesinin iyileştirilmesi

8) Lipid profilinde iyileşmeye destek olması

Şeklinde ana tedavilere ek yardımcı destek tedavi olma özelliğine sahiptir.