Polikistik Over Sendromu

İnsülin rezistansına bağlı hiperinsülinemi santral obeziteli kadınların %80’inde,zayıf PKOS’lu hastarın %40 ‘ında vardır.

İnsülin granüloza hücrelerinin LH’ye duyarlılığını arttırır ve sitokrom P450 enzimini stimüle ederek  overlerden androjen üretimini arttırır.Follikül  gelişimini durdurarak ovulasyonu engeller.

İnositol B komplex vitamin grubundan olan besin değeridir.İnstrasellüler  insülin mediatörü olarak aktivite gösterir.İnsülin salgılanmasında kritik rol oynar.

İnositol stereoizomerleri  MYO ve DCI’dir.Plazmada MYO ve DCI fizyolojik konsantrasyonu  40/1oranındadır.Doku epimerazı bu oranı dengede tutar.İnsülin Pathway’inde second messenger olarak insülin duyarlılığını arttırır.                                                                                                                                       

PKOS’lu hastalarda MYO’nun  DCI ile kombinasyonu daha etkin bir yaklaşımdır.40/1 oranı optimum etkinliği sağlar.İyi kalite oositlerde MYO yüksek konsantrasyondadır.

Düşük maiyetli ve minimal yan etkiye sahip bu destek ürünlerin hem ovulasyon hem de reprodüktif sonuçlarda iyileşmeye yol açması nedeniyle PKOS’lu kadınlarda önerilmektedir.

Metformin,insülin rezistansının azaltılmasında rolü olmasına rağmen PKOS’ta insülin rezistansını normalize etmemekte ve infertilite üzerine sınırlı bir etkisi bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

1)Pundir J,Psaroudakis D,Savnur P,Bhide P,Sabatini L,Teede H,Coomarasamy A, İnositol treatment of anovulation in women with polycystic ovary syndrome ;a meta analysis of randomised trials .BJOG 2018;125:299-308

2)Pedro-Antonis Regidor/Adolf Edward Schindler/Bernd Lesoine/Rene Druckman

Management of women with PCOS using Myo-İnositol and folic acid.New clinical data and review of literatüre Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation 2018.

3)Showell MG,Mackenzie-Proctor R,Jordan V,Hodgson R,Farguhar C,

İnositol for subfertilite women  polycystic ovary syndrome.Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 ıssue 12.Art.No CD012378.

4)Arturo Bevilacgua/Jessica Dragotta/Alessandro Giuliani/Mariano Bizzarri.

Myo-İnositol and D-Chiro inositol (40:1) reverse histological and functional features of polycystic ovary syndrome in Mouse model  J Cell Physiol.2018;1-12